Welkom bij Atelier Yvon van Boort.

 

Soms verandert een mens sneller dan zijn omgeving!
Zo verandert ook mijn werk regelmatig maar de sfeer en uitstaling blijft hetzelfde, want de interpretatie van de omgeving wordt bepaald door mijzelf.

Meestal werk ik aan de hand van een thema, bijvoorbeeld een thema met een voet en een schoen.
Maar ik verander ook van onderwerp door impressies tijdens een vakantie of een gebeurtenis die mij pakt, zoals verhalen van mensen uit de krant, gedichten, een wandeling in de natuur, een goed gesprek of de uitdrukking op je gezicht.

Mijn schilderijen worden opgebouwd met wateracrylverf en worden voltooid met olieverf opgebouwd uit poederpigmenten.
Ook schilder ik graag op glas.

Kunstzinnig bezig zijn is mijn grote liefde, van oorsprong ben ik kunstzinnig therapeut.
Daarna volgde ik een kunstacademie.

 

Neem voor meer informatie gerust CONTACT met mij op.

 

 

yvon van boort

 

Welcome to Atelier Yvon van Boort.

 

Sometimes a person changes faster than his environment!
My work also changes regularly, but the atmosphere and appearance remain the same, because the interpretation of the environment is determined by myself.

I usually work on the basis of a theme, for example a theme with a foot and a shoe.
But I also change the subject by impressions during a vacation or an event that catches my attention, such as stories from people from the newspaper, poems, a walk in nature, a good conversation or the expression on your face.

My paintings are built with water acrylic paint and are completed with oil paint made from powder pigments.
I also like to paint on glass.

Being artistic is my great love, I was originally an artistic therapist.
Then I attended an art academy.

 

For more information, feel free to CONTACT me.